Zarząd Fundacji

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji z założeniem realizacji jej celów statutowych. Do kompetencji Zarządu należy sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji oraz reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

Trenerzy, Instruktorzy

Profesjonalni instruktorzy tańca, akrobatyki, gimnastyki artystycznej posiadający doświadczenie w pracy z dziećmi. Pasjonaci swoich dyscyplin, którzy pozytywnie motywują i zachęcają dzieci do uprawiania sportu.