FUNDACJA WSPIERANIA TALENTÓW SPORTOWYCH

Naszą misją jest wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej dzieci i dorosłych, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, aktywność fizyczną oraz rozbudzenie nawyku kontynuowania najprostszej nawet formy ruchu przez całe życie.

Upowszechnianie kultury fizycznej

Ochrona i promocja zdrowia

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Promowanie i wspieranie młodych sportowców